• Talaabada 1: Gali faahfaahinta Xisaabta
  • Talaabada 2: Dhamaan La-qabtay

Saxiix sida Dilaal loo Soo Bandhigo

Dooro nooca xisaabta


Faahfaahinta akoonka
Xogta Shakhsiga
 -  -   
Meelaha lagala xiidhidayo
 -
Ogolow Shuruudaha & Heshiisyada

Below are the contractual agreements by which you are bound as a client of FXPRIMUS. We recommend that you take the time to read each of them carefully.

Fadlan hubi khaanada hoose si aad u qirto hesiiska aqbalaada iyo fahmida xogaha soo socda